ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

  

Ένα παρουσιολόγιο που δε θα το έχετε για μια μόνο χρονιά!

 

    Το όνομά μου ανέβηκε στον ουρανό και πήρε μαζί του

                            το γράμμα μου το αρχικό!