Φιλική αγάπη, αδελφική αγάπη, ερωτική αγάπη, γονεική αγάπη, αγάπη στην/για την τρίτη ηλικία, αγάπη για τα ζώα, αγάπη μεταξύ ζώων...